Nieuwsbrief 10 – 5 juni 2020

Nieuwsbrief 10 – 5 juni 2020

Veel nieuws in deze Nieuwsbrief! De 10e alweer! Wat gaat dat snel…
Wat ook snel gaat, is dit schooljaar. Nog een maand en dan heeft Noord-Nederland vakantie. Waar we allemaal naar toe gaan en óf we kunnen gaan, is voor velen nog onduidelijk, maar even een paar weken iets anders dan werk en huishoudelijke klussen is voor iedereen wel heel fijn.
Dat de zomervakantie in aantocht is, betekent ook dat ik al bezig ben met mijn plannen voor het volgende schooljaar…
Meer hierover in deze Nieuwsbrief.

Andere onderwerpen deze maand:
– de praktijkruimte is in gebruik!
– thuisonderwijs of op school?
– training Dabrowski

Veel leesplezier weer!
Masja Nijsen-Kuijpers

Nieuwe praktijkruimte! 

In mijn vorige nieuwsbrieven schreef ik al over de verbouwing in onze kelder en de nieuwe praktijkruimte die ik daar realiseer.
Ondertussen zijn de eerste basisschoolkinderen al in de ruimte langs geweest voor gesprekken over hen, het werken aan uitdagende opdrachten, het aanleren van studievaardigheden etc. De meeste middelbare scholieren blijven nog even online doorgaan. Na de zomervakantie hoop ik iedereen in de mooie, nieuwe ruimte te mogen ontvangen.
Als alle coronamaatregelen voorbij zijn, dan wordt het tijd voor een klein feestje waarbij jullie allen zijn uitgenodigd om mijn nieuwe praktijkruimte te komen bekijken. Ik houd jullie op de hoogte!

Nieuwe activiteiten in nieuwe schooljaar

Nieuw schooljaar, nieuwe praktijkruimte, tijd voor nieuwe activiteiten bij HB Coaching Uitgeest!Wat kunt u in schooljaar 20-21 zoal verwachten?

  • HB Uitgeest -> HuiswerkBegeleiding Uitgeest! -> Huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren, in kleine groepen onder professionele begeleiding
  • HB Jongerenavond -> 1x per maand een avond voor hoogbegaafde jongeren om bij elkaar te komen
  • Brugklastraining Uitgeest -> start in september – training voor brugklassers
  • Studievaardigheidstraining -> start in november – training in leren leren voor middelbare scholieren

Interessante aanbiedingen bij vroege inschrijving! Zie op de website: https://hbcoachinguitgeest.nl/trainingen/

Thuisonderwijs of op school?

De afgelopen maanden stond het onderwijs voor evolutionaire veranderingen, die voorheen door velen in onderwijsland als een utopie klonken. Binnen een week, of soms een paar weken, konden iedere school en vrijwel iedere docent online lesgeven. Natuurlijk is de uitvoering per school verschillend, met op alle scholen goede en minder goede keuzes, maar iedere medewerker werd binnen zeer korte tijd voor grote uitdagingen gesteld.
Hoe was dit nu voor de hoogbegaafde jongeren in mijn praktijk? Hoe hebben zij deze vernieuwingen ervaren?
De meeste jongeren geven aan dat ze het eigenlijk wel prettig vinden zo. Naast het ontbreken van de vele prikkels die ze in de drukkere klassen ervaren, vonden ze het meestal ook erg fijn meer vrijheid te ervaren in de indeling van hun werk. Hoogbegaafden hebben vaak moeite met autoriteit, met iemand die zegt wat ze op welk moment moeten doen. Dit kan tot problemen leiden op het werk, maar uiteraard ook op school. Nu was de autoriteit niet direct aanwezig en kregen ze meer eigen keuzes.
De jongeren die geen verplichte online lessen hadden, gaven aan dit wel te missen, maar degenen die elke les verplicht aanwezig moesten zijn, vonden dit vaak vervelend. Sommige docenten probeerden het gehele lesuur te vullen met een ellenlange uitleg, die online moeilijker te volgen is dan ‘in het echt’.
Wel liepen meerderen aan tegen het zelf moeten plannen van hun werk, het zelf bijhouden van wat ze moesten doen en op tijd beginnen met leren voor toetsen. Sommige scholen namen online toetsen af, voor een cijfer, andere scholen kozen voor weektaken die afgevinkt werden in Magister en weer andere scholen hadden geen registratiesysteem. Vooral de laatste variant werd als vervelend ervaren, de jongeren hebben deze ‘druk’ nodig om aan het werk te blijven (en ouders om te weten of hun kinderen goed werken).
Hoogbegaafden zijn echter erg goed in uitstellen, juist doordat ze snel kunnen leren en werken. ‘Dat komt nog wel…’. Als dan blijkt dat de opdracht tóch veel groter is dan ingeschat, of er toch meer geleerd moet worden voor een toets, dan slaat de stress toe.
Ik hoop dat het onderwijs deze vernieuwing aangrijpt om het onderwijs anders te gaan vormgeven door meer te kijken naar de individuele behoeften en ontwikkelingen, en minder naar de groep, naar de behoeften van het ‘gemiddelde’ kind. Laat eenieder in zijn eigen waarde opbloeien binnen een mooi, nieuw onderwijssysteem!

Dabrowski

Afgelopen woensdag had ik mijn tweede online training over Dabrowski, een Poolse psycholoog, psychiater, muzikant, schrijver en filosoof, die in de 20e eeuw leefde. Hij ontwikkelde de Positieve Desintegratie-theorie. Deze beschrijft hoe individuen zich in vijf niveaus tot een volledige persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. Van invloed hierop zijn onder andere de aanleg, de sociale omgeving en de overprikkelbaarheden. Over deze laatste ging het afgelopen woensdag. We kregen uitleg over de vijf verschillende overprikkelbaarheden, die zich al op jonge leeftijd bij hoogbegaafden kunnen manifesteren:
– psychomotorisch
– sensueel (zintuiglijke waarneming)
– verbeeldend
– emotioneel
– intellectueel
Vaak zijn meerdere overprikkelbaarheden aanwezig bij hoogbegaafde kinderen en ze kunnen de oorzaak zijn van het zó intens ervaren van indrukken van de wereld. Deze intensiteit kan zich zowel extravert als introvert uiten, bij een en dezelfde persoon. Balans hierin kan helpen de persoon verder in zijn ontwikkeling te brengen. Maar hoe doe je dat nu? Dat is de opdracht die we meekregen voor de volgende training…

De volgende nieuwsbrief…

Vrijdag 2 juli 2020 zal mijn volgende Nieuwsbrief verschijnen. Tot dan!