Online werken

Het zijn rare dagen. Het is stil op straat, veel mensen werken thuis en kinderen gaan niet naar school maar moeten thuis hun schoolwerk bijhouden. Alles om ervoor te zorgen dat het virus zich niet nóg sneller verspreidt.

De afgelopen twee weken heb ik veel contact gehad met zowel basisschoolkinderen als middelbare scholieren – eerst nog met 1,5 tot 2 meter ruimte ertussen en deze week geheel online, via videobellen. De verschillen tussen de jongeren zijn groot, op vele gebieden ook. Zo vindt de een het heerlijk om thuis te mogen werken en zelf de tijd te kunnen indelen en de ander komt er nu achter toch wel de uitleg van de docent nodig te hebben, of de structuur van de lesuren te kunnen gebruiken.

De verschillen op de scholen zijn ook groot. De ene school werkt geheel online, met ieder lesuur een contactmoment én aanwezigheidscontrole. De andere school heeft een tussenoplossing gevonden, met docenten die online les geven en docenten die een weektaak geven die de leerlingen zelfstandig moeten maken. Ook zijn er scholen die niet goed weten hoe online te werken en onduidelijk zijn in wat de leerlingen precies moeten doen.

Nóg ingewikkelder wordt het dat van veel van hen de ouders nu ook thuis werken en eigenlijk geen tijd hebben om hun kind op weg te helpen. Structuur en regelmaat zijn voor velen nu heel belangrijk geworden. Maar hoe doe je dat als je als ouder nog veel werk af moet hebben, of als je kind in de opstandige pubertijd is geraakt en niet aan het werk te krijgen is? Hoe ga je als ouder om met alle vragen die je kind heeft, over wat er nu in de wereld gebeurt, over het schoolwerk, over het leven? En hoe ga je als kind om met de vrijheid die je nu krijgt, maar die je nog niet aankunt? Hoe zet je jezelf aan het werk en zorg je ervoor dat je klaar bent met alle opdrachten aan het eind van de dag of week?

Veel vragen die wellicht vanzelf een antwoord krijgen als iedereen gewend is. Mocht de situatie toch lastiger zijn, dan kun je altijd een online coachingsuurtje of – traject aanvragen. Meer informatie: info@hbcoachinguitgeest.nl