HB Class Uitgeest gaat van start!

24 september start om 16:00 uur de wekelijkse activiteitenmiddag, speciaal voor hoogbegaafde basisschoolkinderen (groep 5-8)!

Waarom een speciale ‘plusklas’ voor hoogbegaafde kinderen?

Voor deze kinderen is de leerstof op school vaak niet voldoende om genoeg uitdaging te bieden, met als gevolg dat ze zich vervelen en school niet meer leuk vinden. In de plusklassen op school kan dan een beetje meer uitdaging geboden worden, maar voor hoogbegaafden is dit vaak niet toereikend. Óf ook dit niveau is niet voldoende óf de inhoud sluit niet aan op hun manier van werken. Maar er zijn ook scholen die geen plusklas bieden.

Wat houdt deze middag in?

We zullen iedere week een onderwerp behandelen op een manier die past bij de denkwijze van hoogbegaafden. We zullen ons verdiepen in het onderwerp en koppelen hier een activiteit aan. Voorbeelden hiervan zijn: ‘hoe krijgen we een raket recht omhoog de lucht in?’ of ‘hoe kunnen we een nieuw spel maken?’ en dit voeren we dan uit.

Op deze wijze zijn we bezig met én nieuwe leerstof én het aanleren van vaardigheden die veelal onderontwikkeld zijn door het gebrek aan uitdaging. Zo leren hoogbegaafde kinderen niet goed hoe ze moeten ‘stampen’. Onder andere bij de rekentafels wordt dit geoefend, maar zij kunnen deze zo snel uitrekenen, dat er geen noodzaak is om de tafels uit het hoofd te leren. Ook leren ze niet goed te plannen, doordat ze hun huiswerk meestal op school al af hebben. Twee voorbeelden van de vele vaardigheden die we gaan oefenen.

Meer informatie? www.hbcoachinguitgeest.nl